Petrokjemibedriften INOVYN har planer om å bygge landets første hydrogenfabrikk i Bamble i Vestfold og Telemark. Hydrogenet skal erstatte fossilt drivstoff og er et skritt på vei mot en grønnere industri i Grenland. – Et av svarene på hvordan regionen blir mer klimavennlig, er å bruke hydrogen som energikilde, sier Rodney Ishak. Han er administrerende direktør…

Les mer

– Det er en vanvittig utvikling i telemarksregionen, og derfor er morgendagens krafttilgang så viktig å ta opp, sier Sverre Gotaas, administrerende direktør i Herøya Industripark. TEKST: Jan Georg Iversen FOTO: Vegard Giskehaug Telemarksregionen, herunder blant annet grenlandsområdet og Herøya Industripark, jobber i dag for å være et av verdens grønneste industrimiljøer. I tillegg har…

Les mer

–Vi gjennomførte nylig en undersøkelse som bekreftet det vi allerede vet; Telemarksregionen er en attraktiv region for utvikling av ny og bærekraftig industri og næringsvirksomhet. Utfordringen ligger i å gjøre dette kjent utenfor regionen vår. Det er nettopp derfor Powered by Telemark er så viktig, sier prosjektleder Siri Alfsen. Foto: Dag Jenssen –Powered by Telemark…

Les mer

Norges største konsentrasjon av prosessindustri ligger i Grenland, og bedriftene i regionen jobber nå med å realisere flere prosjekter for å bli en klimapositiv industriregion. Men vi trenger å få myndighetene med oss i denne omstillingen, sier Irene Siljan Vestby, leder for industriklyngene Green Industry Cluster og Industrial Green Tech.  Tekst: Tom Helgesen Foto: Dag Jenssen…

Les mer