CCS seminar

Arrangør: Vestfold og Telemark fylkeskommune
Sted: Ælvespeilet
Tid:  11:00 - 14:35

Karbonfangst og - lagring i Norge

Regjeringen har foreslått å investere 25.1 milliarder kroner for å realisere det første norske CO2-fangstprosjektet ved sementfabrikken Norcem i Brevik. Prosjektet har fått navnet «Langskip». Etableringen av et fullskala karbonfangstanlegg ved Norcem gir muligheter for vesentlige ringvirkninger og verdiskaping både regionalt og nasjonalt, også utover de knyttet til utslippsreduksjon.

Det er stor interesse knyttet til gjennomføring og betydning av karbonfangstprosjektet.  Vestfold og Telemark fylkeskommune har tatt initiativ til å starte Ringvirkningsprosjekt for CCS i Vestfold og Telemark, og inviterer til et CCS seminar som del av Industriuka med innblikk i mange aspekter av dette prosjektet som er omtalt som det største klimaprosjektet Norge noen gang har satt i gang.

Agenda
10:45-11:00  Registrering
11:00-11:05  Velkommen ved hovedutvalgsleder Ådne Naper
Ådne Naper
Langskip-prosjektet
11:05-11:25  Langskip – fangst og lagring av CO2 ved Kristin Myskja, fagdirektør i Olje- og energidepartementet
Kristin Myskja
11:25-11:45  Langskip i Brevik og behov for underleverandører ved Per Brevik, direktør for alternativt brensel og bærekraft ved Norcem AS Per Brevik
11:45-12:15  Lunsj

 

Kompetansemiljøene på CCS
12:15-12:35 Fangstteknologien til Norcem-prosjektet og kommende kontrakter ved Jon Christopher Knudsen, Chief Commercial Officer i Aker Carbon Capture
Jon Christopher Knudsen
12:35-12:55  Utvikling og bruk av fangstteknologi i Grenland ved Prof. Lars Erik Øi, leder ved institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi, USN Lars Erik Øi
12:55-13:05  Pause

 

Klimakutt og ringvirkninger av Langskip
13:05-13:25  CCS som del av veikart for en klimapositiv industriregion ved Hans Aksel Haugen, forskningsleder for prosessteknologi i SINTEF Industri
Hans Aksel Haugen
13:25-13:45  Ringvirkningsprosjektet for CCS i Vestfold og Telemark ved Anitra Fossum, seksjonsleder i Vestfold og Telemark fylkeskommune Anitra Fossum
13:45-13:55  Pause

 

Verdiskapning og virkemidler
13:55-14:15  Muligheter for næringslivet ved Ole Børge Yttredal, direktør for energi- og miljøavdelingen i Norsk Industri
14:15-14:35 Støtte og virkemidler til CCS
Gassnova SF ved Ingrid Sørum Melaaen, Leder av CLIMIT-sekretariatet ved Gassnova SF
Ingrid Melaaen

 

Arrangementet er kostnadsfritt.

På lenken under kan du melde deg på både fysisk og digitalt til seminaret. NB! Du blir bedt om å oppgi bedrift i bestillingen og fakturaadresse - dette er et obligatorisk element i bestillingssystemet selv om arrangementet er kostnadsfritt.