Digitalisering i prosessindustrien

Program

Programmet er under utvikling!

Innledning

  • Veikart for fremtidens prosessindustri - fokus på digitalisering -  Håvard Moe fra Prosess21

DigiPro 

  • Introduksjon av DigiPro - Senter fordigitalisering i prosessindustrien - Frode Brakstad, SINTEF, leder av DigiPro
  • Hvorfor er DigiPro viktig for industrien? - Johannes Aalbu, Hydro, styreformann i DigiPro
  • Kompetanseutvikling norsk prosessindustri - Per Holdø, Hydro, leder ekspertutvalget Prosess21/kompetanse

Praktiske eksempler

  • Overordnet informasjon om COGNITWIN - Akhilesh Srivastava, SINTEF
  • Sensor/sensorteknologi - Marion O'Farrel, SINTEF
  • Kunstig intelligens - Anne Martine Rustad, SINTEF
  • Hydro case - Are Dyrøy, Hydro / Sudi Jawahery, Cybernetica
  • Innlegg kommer

Annet 

  • Modellbasert regulering av kjemiske reaktorer - Cybernetica

 


Arrangør: SINTEF
Dato: 25.10.21
Tid: Kl. 10:00 - 17:00
Sted: Ælvespeilet