Head of Industry Techonology Department - Trosvik Maritime

Anja J Thorsen Egeberg

Anja Thorsen Egeberg kommer sammen med kollega Eivind Andreas Røed med foredraget «Trosvik RD – Økt maritim bærekraft». Du ser dem under parallellsesjonen «Teknologiens rolle i det grønne skiftet – anvendt, innovativ teknologi» på torsdag 11. mai.