Regiondirektør - Innovasjon Norge

Anniken Fægrid Damm-Larsen

Anniken Fægri Damm Larsen er regiondirektør for Innovasjon Norge i Vestfold og Telemark. Hun har vært ansatt i Innovasjon Norge siden 2008 og ledet regionkontoret siden 2014. Anniken har stort engasjement for at næringslivet i regionen skal lykkes med vekst og omstilling.