Professor i biologi, UiO

Dag O. Hessen

Dag O. Hessen er leder av Senter for biogeokjemi i antropocen (CBA – Center for biogeochemistry in Anthropocene). CBA er et tverrfaglig senter bestående av ansatte ved Institutt for biovitenskap, Institutt for geofag og Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. Vi kombinerer aktiviteter ved de tre instituttene for å studerer samspillet mellom klima, karbonkretsløpet og økosystemer i nordlige breddegrader.

Foto: Anne Valeur