Ingeniør - Trosvik Maritime

Eivind Andreas Røed

Eivind Andreas Røed kommer sammen med kollega Anja Thorsen Egeberg med foredraget «Trosvik RD – Økt maritim bærekraft». Du ser dem under parallellsesjonen «Teknologiens rolle i det grønne skiftet – anvendt, innovativ teknologi» på torsdag 11. mai.