Technical manager - Fred. Olsen Renewables

Gaute Tjensvoll

Gaute Tjensvoll jobber som forretningsutvikler i Fred Olsen Renewables, blant annet med å utvikle vind- og solkraftprosjekter i Norge, og har i de siste årene fokusert på å utvikle hybridkraftprosjekter, som kombinerer ulike typer fornybar energi for å øke arealeffektiviteten, samt øker utnyttelsen av eksisterende og ny infrastruktur.

Tjensvoll har mastergrader i maskin og teknologiledelse, og har tidligere jobbet med innovasjon relatert til grønn teknologi og fornybar kraftproduksjon. Det siste året har han jobbet fokusert med å utvikle hybridkraftprosjekter i Grenlandsregionen som kan gi et betydelig kraftbidrag til lokal industri, i samarbeid med lokale aktører.