Adm. Dir. Statnett

Hilde Tonne

Hilde Tonne

Adm. Dir. Statnett

Hilde Tonne har lang ledererfaring fra blant annet Saga Petroleum, Hydro Oil & Energy, Telenor Group og Rambøll Group. I 2020 ble hun konsernsjef for Statnett.

Statnett eier nesten hele sentralnettet i Norge og sørger for overføring av elektrisk kraft til hele landet, og at det til enhver tid er balanse mellom forbruk og kraftproduksjon. Selskapet har ansvar for å utvikle, eie og drive det sentrale elektrisitetsnettet – også kraftkablene til utlandet.