General manager & Partner - Trosvik Maritime

Jan Brønsten

Jan Brønsten

Jan Brønsten er CEO og en av grunnleggerne av Trosvik Maritime AS.

Selskapet har datterselskapene Trosvik Engineering, Trosvik Yard og Trosvik Industri. De holder til i Brevik i Porsgrunn kommune, hvor det har foregått moderne skipsbygging i over 100 år. Gruppen jobber med oppdrag over hele verden innen maritim og industriell sektor. Vi snakker om havbruk, autonome skip og karbonfangst, hvor Trosvik forsker og prosjekterer fremtidens løsninger. Tross pandemi og krig i Europa vokser selskapet og det satses videre innen det grønne skiftet.

Jan Brønsted er en toppleder med robust bransje- og ledererfaring med bakgrunn innen endringsledelse, strategi og forretningsutvikling. Han har mye erfaring med relasjonsbygging i tverrfunksjonelle team – også internasjonalt.