DSA - avd.direktør atomsikkerhet og kildeforvaltning

Jan Helge Kaiser

Jan Helge Kaiser

Jan Helge Kaiser er avdelingsdirektør for atomsikkerhet og kildeforvaltning hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Direktoratet er en fag- og forvaltningsmyndighet på området strålevern, atomtrygghet og ikke-spredning, radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. DSA utfører oppgaver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.