Sparebank1 Sør-Øst Norge

Jørund Buen

Jørund Buen

Jørund Buen har de siste tre årene vært leder for bærekraft i SpareBank 1 Sørøst-Norge, med ansvar for å utvikle bankens bærekraftstrategi og -policy, rapportere på klima- og bærekraftsrisiko, og utvikle Konjunktur Sørøst, konjunkturbarometeret for Sørøst-Norge. Han har bidratt vesentlig til SpareBank 1-alliansens arbeid med bærekraftvurdering av næringslån og verdipapirfond, og i arbeidet med en koordinert tilnærming til håndtering av bærekraftdata i alliansen. Tidligere har Jørund vært med på å starte Point Carbon, verdensledende innen data og analyse av karbon- og energimarkeder, nå del av Refinitiv/LSEG.