Moreld Minox

Kjell Erik Kalsvik

Kjell-Erik Kalsvik

Maskiningeniør, med spesialisering innenfor drift og vedlikehold.