Stortinget (H) - medlem av Energi- og miljøkomiteen

Nikolai Astrup

Nikolai Astrup

Nikolai Astrup var statsråd i den forrige regjeringen, både i Utenriksdepartementet og i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  I dag er han medlem av Energi- og miljøkomiteen.