USN

Nils-Olav Skeie

Nils-Olav Skeie
Underviser BSc og MSc studenter i sensorenheter, målesystemer, programvareutvikling, industrial IT og maskinlæring. Veileder BSc og Msc prosjekt- og hovedoppgaver, og PhD studenter. Leder SMART forskningsgruppe, en gruppe med fokus på datadreven modellering (maskinlæring).

Ansvarsområder

1. Underviser emner på BSc og MSc nivå innen:

 • sensor og målesystemer,
 • softsensorer; kombinere sensorer og matematiske modeller,
 • Programmering og programvareutvikling,
 • Industrial IT med fokus på industrielle styresystemer,
 • Autonome systemer.

2. Underviser PhD studenter innen maskinlæring og kunstig intelligens.

3. Veiledning av BSc og MSc prosjektoppgaver, MSc hovedoppgaver og PhD stipendiater.

4. Leder av SMART forskningsruppe. Forskningsgruppen fokuserer på datadrevne modeller for energioptimalisering og brukerassistanse for bygg og byer, og prediktivt vedlikehold for industrien. Datadreven modellering inkluderer maskinlæring og kunstig intelligens.

5. Del av ledelsen i DigiPro senteret, et senter for å bistå prosessindustrien med digitalisering.

Kompetanse

Forskningsområder:

 • datadrevne modeller, soft sensor, maskinlæring og kunstig intelligens,
 • sensor nettverk, både trådbasert og trådløse,
 • måle- og overvåkningssystemer,
 • Måling i olje/vann sepratorer,
 • nivåmåling,
 • smarte bygninger og byer,
 • velferdsteknologi, for å assistere mennesker i smarte bygg og byer,
 • predektivt vedlikehold for industrien.