Hållbarhetschef - Ragn-Sells

Pär Larshans

Pär Larshans

Pär Larshans er bærekraftsdirektør i Ragn-Sells. Pär har mer enn 20 års erfaring på bærekraft internasjonalt, og de siste 6 innenfor sirkulære modeller.