Professor - Handelshøyskolen BI

Peder Inge Furseth

Peder Inge Furuseth

Peder Inge Furseth er professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Han arbeider med digital transformasjon, kultur for innovasjon og nye forretningsmodeller, og er opptatt av hvordan organisasjoner kan utvikle bærekraftig verdiskaping i praksis. Han har flere internasjonale publikasjoner innen området.