Leder - LO

Peggy Hessen Følsvik

Peggy Hessen Følsvik

Peggy Hessen Følsvik er LOs leder, valgt av LO-kongressen i 2022. Hun har vært en del av LOs ledelse siden 2013, først en periode som førstesekretær, deretter som første nestleder fra 2017. Peggy har tidligere vært nestleder i Handel og Kontor, og har sin yrkesbakgrunn fra luftfarten.

Ansvarsområder

 • Daglig ledelse
 • Samordning og strategiutvikling
 • Fagligpolitisk samarbeid
 • Tariffpolitikk
 • Næringspolitikk
 • Internasjonal politikk
 • NFS (Nordens Faglige Samorganisasjon)
 • ITUC (International Trade Union Confederation)

Styrer, råd og utvalg

 • Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd, medlem
 • SAMAK, ordførergruppen
 • DEFS, styret (ETUC Executive Committee)
 • NFS, styremedlem
 • ITUC
 • Hovedavtaleutvalget LO/NHO, medlem
 • Samarbeidskomiteen LO/AP, medlem
 • Regjeringens kontaktutvalg
 • LO Partner, styreleder
 • Nasjonalt Eksportråd, medlem

Honorerte verv

 • Sparebank1 Gruppen, styret, møtende vara
 • Sparebank 1 Utvikling
 • Rikslønnsnemda, medlem