Rektor - USN

Petter Aasen

Petter Aasen er rektor ved USN. Han er professor i utdanningsvitenskap, og har vært rektor for flere institusjoner innen høyere utdanning siden 2007.