Rådgiver - Mepex

Simen Randby

Simen Randby

Simen Randby er rådgiver på sirkulære løsninger hos Mepex. Han har en master i samfunnsøkonomi fra UiO med spesialisering innen energi-, ressurs- og klimaøkonomi fra NMBU.