Senioringeniør - Lede AS

Thea Øverli

Thea Øverli
Senioringeniør Utvikling og analyse hos Lede AS.
Tidlig dialog med nettselskapet for å sikre kapasitet i strømnettet er nøkkelen til økt elektrifisering av samfunnet. Lede vil være en aktiv partner i det grønne skiftet.
I Vestfold og Telemark er det Lede som behandler søknadene for å få strøm for store deler av fylket.
– Vi jobber med å utrede hva slags kapasitet som blir tilgjengelig i fremtiden. Det er dessverre fullt i dagens nett, sier Øverli.