Bærekraftsansvarlig - NHO

Trygve Ulset

Trygve Ulset er prosjektleder for bærekraft i NHO. Han jobber mye med helheten i bærekraft noe som betyr at han er vant til å se på dilemmaene vi hele tiden står overfor, noe som ikke minst gjør seg gjeldende i kraftdebatten.

Av utdanning er Ulset statsviter, han har også en Executive MBA fra BI.