Noranergy

Wilhelm Huus-Hansen

Wilhelm Huus-Hansen

Wilhelm Huus Hansen er fornybar-energirådgiver, med lønnsom bærekraft som målsetning. Oppnådd ved alternativ tilnærming til lokal energiproduksjon, -lagring og -distribusjon og gjenvinning av karbonrikt materiale (avfall), finansiert ved salg av el. og varme og karbonfangst. (lokal CCS)