Aktuelt

Hvordan skal norsk næringsliv lykkes med sine bærekraftsambisjoner?

Rambøll inviterer til frokostmøte torsdag 2. juni klokken 09.00-09.45. Vi presenterer Bærekraft i praksis – en av de mest omfattende bærekraftsundersøkelsene gjort i Norge. Rapporten omhandler hvordan private virksomheter arbeider med bærekraft. Annabelle Lefébure-Henriksen, tidligere daglig leder i Fairtrade Norge og leder for bærekraft i Varner gruppen diskuterer funn fra rapporten, videre utfordringer og muligheter.

Frokost fra 08.30

Velkommen!