Hvorfor - bakgrunn for Industriuka

Initiativtaker til Industriuka er klyngen Green Industry Cluster (GIC) som er en nylig sammenslåing av tidligere industrinettverk Telemark Offshore, IndustriClusteret Grenland og Teknologinettverk Telemark.Klyngen har rundt 100 medlemsbedrifter knyttet til landbasert- og offshore industri både nasjonalt og internasjonalt, og har administrasjon for Arenaprosjektet Industrial Green Tech.

Klyngene hører hjemme i Norges største industriregion som har som ambisjon om å bli verdens første klimapositive industriregion innen 2040. For å lykkes med dette er det nødvendig med samarbeid både i og utenfor regionen. Vi utvikler Industriuka som en nasjonal møteplass som kan bidra til nye samarbeidspartnere, øke kunnskapen om muligheter og behov for utvikling, finansiering til nødvendig omstilling og vekst i industrien, som er viktig for det norske velferdssamfunnet.