Industridagen

Arrangør: Green Industy Cluster
Sted: Ælvespeilet
Tid:  08.00 - 16:00

Agenda:

08:00 - 08:30 - Kaffe/ registrering

08:30 - 08:50 - Velkommen

08:50 - 10:40 - Bedriftspresentasjoner

10:40 - 11:05 - Pause

11:05 - 12:25 - Bedriftspresentasjoner

12:25 - 13:10 - Lunsj

13:10 - 13:35 - IGT Awards

13:35 - 14:05 - Presentasjon av veikartet

14:05 - 14:25 - Prosess21

14:25 - 14:45 - Pause

14:45 - 15:15 - Nysnø

15:15 - 15:45 - Verden på vippepunktet

15:45 - 16:00 - Avslutning

 

Vil du vise frem din bedrift på Industridagen? Se muligheter for å bli sponsor av Industriuka eller ha stand HER

Industridagen 2020

Det er spennende og avgjørende tider for norsk industri. Det blir et stadig tydeligere behov for å øke tempoet for omstilling, og norsk næringspolitikk har et fokus på rammene or å skape vekst i industrien.  Industridagen gir et innblikk i endringsprosesser, prosjekter, fremtidsutsikter og samarbeidsmuligheter.

Velkommen v/ ordfører Robin Martin Kåss

Porsgrunnsordføreren ønsker velkommen.

Dagens konferansier Kristin Saga

Regionsleder for NHO Vestfold og Telemark leder oss gjennom dagen.

Elkem og batterimaterialer på Herøya Industripark

Elkem planlegger å produsere anodegrafitt på Herøya Industripark til det raskt voksende batterimarkedet. Direktør for batterimaterialer i Elkem, Stian Madshus, forklarer hvordan og hvorfor.

Hvilke planer og prosjekter prioriterer de store regionale bedriftene fremover?

Prosessbedriftene forteller om hvordan de skal jobbe videre for å omstille industrien til lavutslippsvirksomhet.

 • "Vårt veikart frem mot nullutslipp"
  Eramet v/ Bjørn Kolbjørnsen
 • "Plast i sirkulærøkonomien"
  INEOS Olefins & Polymers Norway v/ CEO Magnar Bakke
 • "En fremtid  med muligheter og utfordringer"
  REC Solar v/ Managing Director David Verdu
 • "Har Yara Porsgrunn landet på månen?"
  Yara v/ Morten Høvset, produksjonssjef salpetersyre og utilities
 • "Inn i fremtiden med Herøya Industripark"
  Herøya Industripark v/ Skjalg Aasland, VP Facilities and Development og Asgeir Knudsen, Business Development Manager
 • "Norcem - nye muligheter"
  Norcem v/ bærekraftsdirektør Per Brevik
 • "Klimanøytral PVC-produksjon - hvor ligger utfordringene?"
  INOVYN Norge AS v/Jørn Sundbø, senior rådgiver bærekraft og Thore Simonsen

Sintefs satsing på grønn industri ved CEO Alexandra Bech Gjørv

Sintefs toppleder forteller om hvordan Norges ledende forskningsinstitusjon skal bidra til utvikling av grønn industri, CO2 håndtering og klimapositiv teknologi.

Utdeling av IGT Award

IGT Award er en pris som går til en bedrift/virksomhet som har jobbet for å oppnå miljøteknologiklyngen Industrial Green Techs mål om å bli verdens første klimapositive industriregion og/eller utvikler en innovativ grønn teknologisk løsning til det globale markedet.

Prisen dels ut i samarbeid med Sparebanken Sør.

Nominerte bedrifter er:

Multifag AS

WAI Environmental Solutions

Nordur Renewables Norway AS

HydrogenPro

Plastinor AS

Bergen Carbon Solutions AS

Presentasjon av IGTs vekart for en klimapositiv Industriregion

v/ Irene Siljan Vestby og styreleder IGT Per Knudsen

Industrial Green Tech har mål om at industriregionen med kjerne i prosessindustrien i Grenland skal bli klimapositiv innen 2040. Klyngen presenterer hva som skal til for å nå målet.

Digitaliseringsbehov i prosessindustrien, Prosess21

v/ Håvard Moe, Senior Vice President Elkem Technology

 

Håvard er styreleder i Prosess21 og leder for ekspertgruppe for digitalisering i Prosess21.

Ekspertgruppen for digitalisering har hatt som oppgave å beskrive og vurdere forutsetningene for og tiltakene som kreves for at digitalisering skal bidra til økt verdiskaping og reduserte utslipp fra prosessindustrien. Leveransene fra ekspertgruppen vil inngå som en del av beslutningsunderlaget til Prosess21 og de strategiske råd og anbefalinger som skal gis.

Investorenes fokus på grønn omstilling i industrien

v/ Jean-Baptiste Curien, Investeringsansvarlig i Nysnø

Nysnø er et investeringsselskap eid av staten, og eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Nysnøs oppdrag er å gjøre lønnsomme investeringer i ny, klimavennlig teknologi.. De skal finne fram til selskapene med de smarteste løsningene, og bidra til at produktene deres raskere ser dagens lys.

Nysnø vil investere sammen med andre som ønsker å bidra til bærekraftige investeringer.,  som er både er lønnsomme og beveger oss i en grønnere retning.

Verden på vippepunktet - hvor ille kan det bli?

v/ biolog og professor Dag O. Hessen

Med utgangspunkt i forskning, ikke skremselspropaganda, viser professor og populærvitenskapeligforfatter Dag O. Hessen hvordan det står til med natur og klima - og hvor ille det kan gå.

Det store risikomomentet er ulike tilbakekoblingsmekanismer som medfører at forandringene kan forsterkes. Samtidig er også den menneskelige kulturen i konstant endring. Kanskje står vi også her foran et vippepunkt i dag? Vil vi klare å snu utviklingen tidsnok til å avverge de verste scenariene?

Oppsummering av dagen

v/ styreleder i Green Industry Cluster og leder av Equinors forskningssenter i Porsgrunn; Jarann Wold Pettersen