Industrikonferansen dag 1

Program

Programmet er under utvikling!

Bolk 1: Industri som del av norsk grønn omstilling og verdiskaping

 • Innlegg kommer
 • Innlegg kommer
 • Equinor,  Lotte Grepp Knutsen

  Bolk 2: Verdikjede karbon
 • Equinor- Torbjørg Klara
 • GICCS Prosjektet
 • Innlegg kommer

  Bolk 3: Verdikjede hydrogen
 • Yara Clean Ammonia, Magnus Ankarstrand
 • Aker Clean Hydrogen, Ragnhild Stockholm
 • Innlegg kommer

  Bolk 4: Klimapositive teknologier
 • SINTEF, Nils Røkke
 • Climeworks, Sveits
 • Cognite


Arrangør: Green Industry Cluster
Dato: 26.10.21
Tid: Kl. 09:00 - 16:00
Sted: Ælvespeilet