Industrikonferansen dag 2

Program

Programmet er under utvikling!

  • Energimarkedet i makroperspektiv, Rystad Energy
  • Bærekraft i praksis for framtidas olje- og gass produksjon, Equinor Energy ASA
  • DAR teknologien – Et eksempel på teknologiutvikling til en mer bærekraftig olje/gass næring, Innowell Solutions AS
  • Utnytte eksisterende infrastruktur offshore/onshore for teknologiutvikling, Equinor Energy ASA
  • Bruk av CO2 (CCU), Nordic Electrofuel
  • Digitalisering i praksis for framtidsretta og bærekraftig drift, Emerson
  • Fokus på utvikling av tilrettelagte områder for industriutvikling, Frier Vest Holding AS
  • Grønt Ammoniakkprosjekt - Hegra. Lansering av selskap. Samarbeid mellom Yara, Aker og Skagerak Energi
  • Digital Next - Digitalization in praxis for future-oriented and sustainable operation, Digital Next


Arrangør: Green Industry Cluster
Dato: 27.10.21
Tid: Kl. 09:00 - 15:30
Sted: Ælvespeilet