Bernd Wittgens - PyroCO2

Bernd Wittgens, seniorrådgiver i SINTEF Industri 

CO2 som råvare blir en «game changer» for industrien 

CO2-utslipp tilsvarende det 2200 biler i året produserer kan bli til nye produkter ved hjelp av bioteknologi. I EU-prosjektet PyroCO2 skal klimagassen CO2 bli til lønnsom business, samtidig skal prosjektet bidra til nullutslipp og en bærekraftig økonomi. 

EU-kommisjonens «European Green Deal» skal bidra til å gjøre Europa klimanøytral og med en bærekraftig økonomi innen 2050. Nå satser de 400 millioner kroner på prosjektet PyroCO2. Prosjektet baner vei for innovative løsninger for CO2-fangst og utnyttelse (CCU).   

Et kinderegg for industrien 

SINTEF har over 35 års erfaring med karbonfangst og -lagring (CCS), og CCS-teknologi er helt nødvendig for klare å kutte klimautslippene. Men skal vi gå mot en sirkulærøkonomisk modell og bærekraftige produksjonsprosesser trenger vi å se til nye løsninger som karbonfangst og -utnyttelse (CCU). 

– Vi tar sikte på at prosjektet blir en «game changer» for industrier med store utslipp. Med løsninger som omdanner CO2 til verdifulle produkter kan industrien møte stadig strengere klimakrav, samtidig som de opprettholder sin konkurransekraft, og dermed arbeidsplassene, og er en del av klimaløsningen, sier seniorforsker Alexander Wentzel ved SINTEF.