Sjur E. Brattland - Norwep

Grønt konkurransefortrinn – en internasjonal mulighet

Sjur E. Bratland fra Norwegian Energy Partners (Norwep) har lang erfaring fra både fornybar og olje og gass-sektoren, og leder Norwep, en spydspiss for å fremme norsk leverandørindustri internasjonalt. Han vil snakke om hvordan norsk industri kan videreutvikles ved å kombinere sin kompetanse fra hjemmemarkedet med internasjonalt krevende kunder og gjennom dette forsterke sitt konkurransefortrinn.