Per Vidar Kjølmoen

Per Vidar Kjølmoen er Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson på Stortinget.  

På Stortinget representerer Kjølmoen industrifylket Møre og Romsdal, hvor han tidligere har vært varaordfører.  

Kjølmoen er leder i Møre og Romsdal Arbeiderparti og han sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre.