Tirsdag 31. mai 2022

Energi:
omdanne, lagre, transportere

Tirsdag 31.5. – ENERGI

Hvor skal energien komme fra i fremtiden, hvordan skal vi få nok av den og hvordan kan den best lagres, transporteres og ikke minst fordeles? Hvis dette er spørsmål som opptar deg kan du definitivt ikke gå glipp av tirsdagens program under Industriuka 2022. Vi skal høre om utslippsfrie fraktskip, helt nye arenaer for innovasjon, forretningsutvikling og forskning innenfor energifeltet, viktige vurderinger i virkemiddelbruk, reguleringer og politikk.

Tirsdag

31. Mai

08:00 - 14:00

ENERGI: OMDANNE, LAGRE, TRANSPORTERE

Dagens konferansier: Edina Ringdal Wickholm – Yara

08.00: Registrering, mingling og frokostseminarer
10.15: Mahmoud Farahmand, Høyre og Åpne Naper, SV
10.30: Ole Erik Almlid, NHO
10.40: Jens Bjørn Staff, Skagerak Energi
10.50: Julie Wedege, Statkraft
11.10: Birgitte Jourdan-Andersen, Schjødt
11.25: Grete Tveit, Equinor
11.40: Kristin Myskja, OED
11.50: Gunnar Løvaas, Statnett
12.45: Eva Ravn Nielsen, Rambøll
13.00: Vibeke Rasmussen, Yara
13.15: Carl Ivar Holmen, Norhybrid
13.30: Asgeir Knutsen, Herøya Industripark
13.40: Ragnhild Stokholm, Aker Clean Hydrogen
13.52: Kjetil Dahl, Skagerak Energi
14.04: Stian Madshus – Vianode
14.15: Henrik Sætness – Statkraft
08:00 - 10:00

Hvordan lykkes vi med å øke norsk eksport?

Tidligere statsråd, nå samfunnsredaktør i e24, Torbjørn Røe Isaksen leder an dialogen. Møt Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, Eva Camerer, direktør for strategisk forretningsutvikling i Innovasjon Norge, sammen med norske eksportbedrifter og næringsorienterte politikere. Les mer om arrangementet her.

08:00 - 09:45

Frokostmøte: «Hvilke ringvirkninger ga Facebooks etablering i Luleå?»

I samarbeid med Grenland Næringsforening inviterer Skien kommune til frokostmøte 31. mai i Brekkeparkens store aula. Les mer her.

10:15 - 10:20

Åpning

Mahmoud Faramand, Høyre, og Ådne Naper, Sosialistisk Venstreparti.

10:30 - 10:40

«Vi har en jobb å gjøre»

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

10:40 - 10:50

Jens Bjørn Staff

Jens Bjørn Staff, Skagerak Energi – mer informasjon kommer.

10:50 - 11:05

Fremtidens kraftsystem: Norsk og europeisk politikk og reguleringer, energi og klimapolitikk

Vi er stolte av å presentere Julie Wedege, direktør for politikk og eierskap i Statkraft til Industriuka/VTEC 2022! Wedege kommer til Industriukas dag for energi, tirsdag 31. mai, og skal ta for seg tematikk rundt fremtidens kraftsystemer, med spesielt fokus på norsk og europeisk politikk og reguleringer, energi og klimapolitikk. Denne presentasjonen gleder vi oss virkelig til å høre, fra en av de helt sentrale aktørene innenfor dette feltet.

11:10 - 11:25

Utvikling av internasjonale rettslige prinsipper og kontrakts klausuler innen hydrogen

Birgitte Jourdan-Andersen deltar med sin kollega Christian Fredrik Michelet i et globalt nettverk som utvikler internasjonale prinsipper og kontraktsstandarder for hydrogenmarkedet. De kommer direkte fra Barcelona, der de deltar i dette nettverkets globale messe. Her vil også en internasjonal standard for grønt hydrogen bli lansert. Birgitte Jourdan-Andersen vil i Industriuken informere om dette arbeidet.

11:25 - 11:35

Et ledende selskap i utviklingen av lavkarbonløsninger  

Grete Tveit er SVP hos Equinor, som har ambisjon om å være ledende i energiomstillingen og bli et netto-null-selskap innen 2050.  Å omgjøre gassen vår til blått hydrogen vil være en viktig løsning for å nå disse ambisjonene. 

11:40 - 11:50

Vindkraft til havs, CO₂-håndtering og hydrogen

Kristin Myskja er ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet. Avdelingen hun leder har blant annet ansvaret for å følge opp arbeidet med vindkraft til havs, fangst og lagring av CO₂ og hydrogen.

11:50 - 12:00

Fremtidens bærekraftige infrastruktur

Gunnar G. Løvås er Konserndirektør Kraftsystem & Marked hos Statnett. Han løfter tematikk rundt infrastruktur på Industriuka 2022

12:00 - 12:40

LUNSJ

LUNSJ

12:45 - 13:00

Hva er Power-to-X, grønt hydrogen og elektrodrivstoff?

Eva Ravn Nielsen er seniorrådgiver innenfor hydrogen og Power-to-X hos Rambøll Energi i Danmark, og tar oss med gjennom fremtidens løsninger for bærekraftig transport, industri, landbruk og balansering av energisystemer.

Rambøll har i 2020-2021 gjennomført 70 prosjekter på dette feltet. 

13:00 - 13:15

Ammoniakk – et viktig bidrag i hydrogenøkonomien

Vibeke Rasmussen, SVP Product Management i Yara Clean Ammonia, vil gi oss et innblikk i hvorfor ammoniakk er en viktig for det grønne skiftet. Med sin eksisterende infrastruktur vil ammoniakk være viktig for avkarbonisering av industri.

13:15 - 13:30

«Nærkraft» – distribuert energiproduksjon og hybride mikrokraftverk

Hvordan møte fremtidens energibehov med mikrovind, sol og batteri? Carl Ivar Holmen i Norhybrid er seriegründer og har bak seg en rekke større industriprosjekter.

Norhybrid består av kompetente gründere med tung erfaring innen fornybarsektoren. 

13:30 - 13:40

Et nytt sted for industriell innovasjon og teknologi

Seidr er stedet der fremtiden for industri-Norge skapes. Direktør for forretningsutvikling, Asgeir Knutsen presenterer planene for Seidr Energipark.

13:40 - 13:52

Når er rett timing for Aker Clean Hydrogen?

Ragnhild Stokholm er leder for bærekraft i Aker Clean Hydrogen. Under Industriuka vil hun fortelle hvordan de jobber med å få utvikle markedet/kunder, riktig timing og hvordan virkemiddelbruken bør innrettes for å styrke fremveksten av hydrogen i Norge.

13:52 - 14:04

Greenbulk – verdens første hydrogendrevne lasteskip

Fuel-containere som swappingløsning er aldri tidligere gjort. Nå skal Skagerak Energi og Statkraft levere komprimert hydrogen til verdens første utslippsfrie fraktskip. Senior forretningsutvikler hos Skagerak Energi, Kjetil Dahl, tar oss med på reisen.

14:04 - 14:15

Batterimaterialer – muligheter for en stor ny industri i Norge

Den raskt voksende batteriindustrien vil kreve enorme mengder materialer. Stian Madshus fra Vianode forteller om store muligheter

14:15 - 14:30

Oppsummering av dagen

Henrik Sætness fra Statkraft – mer informasjon kommer.

15:00 - 18:00

Byliv-arrangementet Knutepunkt Porsgrunn

Porsgrunn Min By inviterer til «Knutepunkt Porsgrunn» på Comfort Hotel Porsgrunn. Hva er en attraktiv by og hvordan blir vi det?

17:00 - 18:00

«Tre menn om mental helse»

Tre toppledere deler sine erfaringer knyttet til psykisk helse. Daglig leder Stein Birger Johnsen i Rauland Invest AS, konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke Lars Erik Lund og daglig leder Bård Stranheim i Powered by Telemark. Les mer om arrangementet her.

15:00 - 23:00

Happenings, aktiviteter og byliv

Kaffe og Thespesialen i Porsgrunn inviterer til Industrikaffe med hyggelig tilbud alle dager gjennom Industriuka

With Love by Moen inviterer til Industrimassasje til hyggelig pris hver dag under Industriuka.