Julie Wedege er direktør for politikk og eierskap i Statkraft. Hun sitter i styret til NORWEP og Norsk Hydrogenforening. Før hun begynte i Statkraft arbeidet hun blant annet som underdirektør i olje- og gassavdelingen i Olje- og energidepartementet. Hun har hovedfag i sammenlignende politikk fra UiB og master i politisk filosofi fra LSE.

Wedege jobber tett med både fornybar kraft  og grønn industriutvikling i Norge og Europa. Hun mener at denne koblingen er helt sentral for å nå klimamålene og omstille norsk økonomi.

Vi er stolte av å presentere Julie Wedege Industriuka/VTEC 2022! Denne presentasjonen gleder vi oss virkelig til å høre, fra en av de helt sentrale aktørene innenfor dette feltet.