Torsdag 2. juni 2022

Sirkulærøkonomi og bærekraft:
gjenvinne, sirkulere, finansiere

Torsdag 2.6. – SIRKULÆRØKONOMI OG BÆREKRAFT

For å lykkes med bærekraft er det viktig at tingene vi bruker varer lenger, blir til nye ting, gjenvinnes og ombrukes. For Industriuka er det derfor helt naturlig å ha en egen dag viet til temaet sirkulærøkonomi og bærekraft. Det ligger ikke bare gevinster for klima og miljø i dette, men også store muligheter for gevinst på trippel bunnlinje – people, planet, profit. Dagen spenner over alt fra ombruk av materialer fra industribygg, via bærekrafts- og sirkulærperspektiver innenfor hospitalityindustrien til livssyklus som bærende prinsipp i orientering mot internasjonale markeder.

Torsdag

2. Juni

08:00 - 14:00

SIRKULÆRØKONOMI OG BÆREKRAFT: GJENVINNE, SIRKULERE, FINANSIERE

Dagens konferansier: Anne Cathrine Syversen – Powered by Telemark

08.00: Registrering, mingling og frokostseminarer
10.15: Hans Gude Gudesen, fremtidsarkeolog
10.38: Wilhelm Huus Hansen, NorAnergy
10.55: Erlend Aas Gulbrandsen, USN
11.12: Magnus Ankarstrand, Yara
11.24: Øyvind Storhaug, Niras
11.36: Sunniva Baarnes – Rehub
11.48: Lisa Græslie – Sintef
12.00: Lunsj
12.45: David Verdu – REC
12.57: Tor Kristian Gyland, Green Mountain
13.09: Svein Stolpestad, Jotun
13.26: Pål Arne Kastmann, Innovasjon Norge
13.38: Espen Kjeldsen, Skagerak Capital m. fl. Kapital, vekst og finansiering
14.20: Oppsummering
09:00 - 15:00

90 utstillere i messedelen

Velkommen til messe! 90 utstillere ønsker velkommen til fullpakket messhall, til dag 1 av messen.

08:30 - 09:45

Frokostseminar: Hvordan skal norsk næringsliv kan lykkes med sine bærekraftsambisjoner?

Rambøll inviterer til frokostmøte torsdag 2. juni klokken 09.00-09.45. Vi presenterer Bærekraft i praksis – en av de mest omfattende bærekraftsundersøkelsene gjort i Norge. Rapporten omhandler hvordan private virksomheter arbeider med bærekraft.

Les mer her.

10:15 - 10:36

Naturens prinsipper i det grønne skiftet.

Fremtidsarkeolog Hans Gude Gudesen vil snakke om havet som premiss for bærekraft. Han mener havet spiller en helt avgjørende rolle for fremtidens klima.

10:38 - 10:54

Hvordan gjøre bygninger usynlige i energimarkedet?

Wilhelm Huus Hansen er realist, med årelang erfaring med salg og markedsføring av geoenergianlegg og polymerteknologi.

Han kommer til Industriuka for å utfordre om sirkulærøkonomi og myndigheter.

10:55 - 11:11

Det sirkulære mulighetsrommet

n

Hvordan kan bedrifter oppnå strategiske fortrinn gjennom å jobbe smart med sirkulærøkonomi og andre bærekraftsinitiativer?

Erlend Aas Gulbrandsen presenterer prinsipper og arbeidsmåter fra forskningen som kan være til hjelp for bedrifter som ønsker å jobbe med bærekraft på en måte som gir dem økt lønnsomhet.

11:12 - 11:23

Yara Clean Ammonia

Magnus Ankarstrand ble president for det nyetablerte Yara Clean Ammonia i februar, etter å ha vært president i Yara Nord-Amerika, hvor han var ansvarlig for Yaras salgs-, forsyningskjede- og produksjonsaktiviteter i regionen, inkludert ammoniakkfabrikkene i Freeport og Trinidad.

11:24 - 11:36

Bærekraft og sirkulærøkonomi basert på etablert lokal teknologi

Øyvind Storhaug fra Niras i Bø i Telemark har 39 års erfaring fra offshore. I dette foredraget setter han særlig fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi, og hvordan en liten aktør har kommet i posisjon overfor de store, både regionalt og internasjonalt.

11:36 - 11:48

«Det sitter i veggene» – Omsetning av ombrukbare bygningsmaterialer og prosessen rundt ombruk. 

Hvilke muligheter gir industribyggenes overdimensjonerte elementer, store kvanta av samme materialer og skiftende bruk av lagringskapasitet i et ombruksperspektiv? Og hvilken verdiskapning gir industriens historie til materialene? – Med fokus på forvaltningen av bygningsmassen til industrien vil Sunniva Baarnes, ombruksrådgiver og leder av Rehub.no, gi en innføring i muligheter verktøyet Rehub kan gi industribransjen både internt og ut i det åpne markedet.  

11:48 - 12:00

Lisa S. Græslie – Sintef

Lisa S. Græslie – Sintef – mer informasjon kommer.

12:00 - 12:45

LUNSJ

LUNSJ

12:45 - 12:57

Omstilling til ny innovativ sirkulær produksjon av solcellesilisium

Utslipp av klimagasser er naturlig nok det viktigste temaet i debatten rundt det grønne skiftet. Det grønne skiftet handler imidlertid om mer enn reduksjon av klimagasser.

David Verdu er daglig leder hos REC, og vil i sitt innlegg formidle utfordringene og forutsetningene for å lykkes i omstillingen til ny grønn industri med REC Solar som eksempel. 

12:57 - 13:09

Datasenter som motor i det grønne skiftet

Tor Kristian Gyland er administrerende direktør i Green Mountain. Han kommer til Industriuka 2022 for å snakke om Green Mountains sirkulærøkonomiske ambisjoner og prosjekter, og digitalisering og digital infrastruktur som en forutsetning for å nå klimamålene.

13:09 - 13:25

Hvordan sette kurs og utvikle sirkulære forretningsmodeller i internasjonale markeder? 

Svein Stolpestad har ansvaret for konsernstrategi, forretningsutvikling og bærekraft for Jotuns globale aktiviteter i over 50 land. Hans hovedfokus er utvikling av forretningsmuligheter med lokalt næringsliv innenfor lokale rammer. 

I sitt innlegg vil han ta for seg livssyklustilnærming som bærende prinsipp og orientering og tilpasning til internasjonale markeder.

13:26 - 13:38

High Potential Opportunities – sirkulærøkonomi

Pål Arne Kastmann er leder for Innovasjon Norges kontor i Singapore. Han kommer til Industriuka for å sette fokus satsninger og HPOer innenfor sirkulærøkonomi.

13:40 - 14:20

Kapital for å skalere potensielle vekstselskaper

“You don’t build a business. You build people and then people build the business.”

Møt folkene bak suksessfulle virksomheter, betydningen av kapital i flere farger og få svar på spørsmålet «hvordan tar vi dette et hakk opp»? Med Espen Kjeldsen fra Skagerak Capital m. fl. Les mer her.

14:20 - 14:30

Oppsummering

Vi oppsummerer Industriuka 2022

14:30 - 16:00

WORKSHOP: «10 aspekter som gir ledere større gehør og gjennomslag for bærekraft.»

Industriuka presenterer workshop og foredrag med Efwa Hagstrøm, med gehør og gjennomslag for bærekraft som tematikk. Les mer om arrangementet og Efwa Hagstrøm her.

16:00 - 18:30

Bombingen av Herøya 1943

1 juni har Grenland Friteater premiere på en stor utendørs forestilling om den største hendelsen i Porsgrunn under annen verdenskrig – amerikanernes bombing av Herøya 24.juli 1943.

I dette foredraget legger forfatter og regissør Tor Arne Ursin fram tanker og oppdagelser fra arbeidet med manuset til forestillingen.

Les mer om foredraget her.

14:30 - 18:00

Happenings, aktiviteter og byliv

Kaffe og Thespesialen i Porsgrunn inviterer til Industrikaffe med hyggelig tilbud alle dager gjennom Industriuka

With Love by Moen inviterer til Industrimassasje til hyggelig pris hver dag under Industriuka.

18:00 - 23:00

Kveldsaktiviteter

Kveldene under industriuka vil fylles av en mengde ulike typer sosiale happenings. Alt fra festmiddag og awards, til uhøytidelige mingletreff og nettverkingsmuligheter.