David Verdu - REC Solar

Omstilling til ny innovativ sirkulær produksjon av solcellesilisium

David Verdu er utdannet sivilingeniør i uorganisk kjemi ved NTH (NTNU). Han har jobbet i industrien i 30 år, 22 år i Norcem. De 4 siste årene i REC Solar Norway. Han kommer til Industriuka 2022 med viktig tematikk rundt sirkulær produksjon.

Utslipp av klimagasser er naturlig nok det viktigste temaet i debatten rundt det grønne skiftet. Det grønne skiftet handler imidlertid om mer enn reduksjon av klimagasser. Utregningene fra Global Footprint Network viser at vi forbruker verdens ressurser med et tempo som er 1,8 ganger raskere enn det som er bærekraftig. Innlegget presenterer et eksempel på ny innovativ produksjon av solcellesilisium som både har lavt klimaavtrykk og er sirkulær. Innlegget vil også formidle utfordringene og forutsetningene for å lykkes i omstillingen til ny grønn industri med REC Solar som eksempel.