Anders Granberg

Anders Granberg var etableringschef vid Luleå Näringsliv AB och huvudprojektledare för arbetet (2008-2011) med Facebooks megadatacenteretablering i Luleå. Etableringen omfattar många miljarder och har skapat en ny digital industri för nationen.

Anders har även som VD initierat det gemensamma regionala bolaget The Node Pole (2011-2013) där  hela Sverige marknadsförs för ännu fler industrietableringar.

Idag är han fristående konsult med inriktning på attraktionskraft, investeringsfrämjande arbete och internationalisering med norden som arbetsfält. Anders är också en flitigt anlitad föreläsare och moderator. Granberg AB utvecklar platser och innovationssystem tillsammans med nyckelaktörerna i processer som syftar till ökad konkurrenskraft.