Bjørn Rønning - Norsk Datasenter Industri

Bjørn Rønning er daglig leder i bransjeforeningen Norsk Datasenter Industri. Han har lang bakgrunn som selvstendig rådgiver og bred erfaring nasjonalt og internasjonalt innen området digital infrastruktur, et område som i det store omfatter fiberoptiske nett, datasentre og det som for øvrig innebærer digitalisering. Valgspråk: Uten digitalisering stopper det grønne skiftet.