Industriuka stands

Green Industry Cluster med samarbeidspartnere arrangerer i 2020 Industriuka i Porsgrunn uke 45 og inviterer din bedrift til å profilere dere med stand i kulturhuset Ælvespeilet i Porsgrunn under Industridagen og Offshorekonferansen.

Innenfor smittevernhensyn kan konferansene ha inntil 154 fysisk deltakende hver av de to konferansedagene. Vi er i år veldig usikre på hvor mange som kommer fysisk og vil også legge opp til digital deltakelse på disse arrangementene.

Vi tror likevel at mange vil komme fysisk og at dere som velger å enten være deltakere eller ha stand vil møte interessante samarbeidspartnere disse dagene.

Vi leier en egen sal i kulturhuset til stands, hvor vi planlegger å sluse konferansedeltakere gjennom for å gå inn til konferansesalen. Det vil også som smitteverntiltak tilbys vesentlig færre standplasser enn vanlig slik at dere som velger å delta med stands vil få god synlighet.

Flytting av Industriuka fra mai til november pga Covid betyr at Offshorekonferansen og Industridagen arrangeres sammen i år og dere får to konferanser for en i samme standpris. VI ønsker at dere som vil ha stand betjener denne begge dagene.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Industriuka 2020!

Vennlig hilsen
Irene Siljan Vestby, Green Industry Cluster

Når:
Tirsdag 03. og onsdag 04. november 2020

Sted:
Ælvespeilet Porsgrunn.

Pris pr. stand:
3 kvm stand: 6.000 kr
6 kvm stand: 11.000 kr

Bindende påmelding / henvendelser:
katalin@greenindustrycluster.no

Påmeldingsfrist er 19. oktober.