Miljø og helse

Arrangør: Kompetansesenter Miljø og Helse AS
Sted: Ælvespeilet
Tid:  09:30 - 12:00

Helseperspektiv på det grønne skifte

Kompetansesenter Miljø og Helse AS inviterer politikere og fagmiljø til debatt for å løfte frem helsepotensiale i det grønne skifte.

Ny forskning viser at luftforurensning, miljøstøy og klimaendringer er viktige bidragsytere til 13% av alle dødsfall i Europa. Det grønne skifte er en omstilling med store helsegevinster for samfunnet og befolkningen.

Christian Strand er vår dyktige debattleder. Christian er kjent fra NRK og TV2, og skal lede oss gjennom formiddagen med stødig hånd.

Engasjerte miljø- og helse politikere er klare til debatt:

  • Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Helse- og omsorgskomiteen.
  • Erlend Larsen (H), Helse- og omsorgskomiteen.
  • Harald Moskvil (MDG), Vestfold og Telemark Fylkesting.

PROGRAM:

09:30
Registrering og kaffe

10:00
Velkommen
Debattleder Christian Strand.

Åpning
Mathias Fischer (V), Statssekretær Klima og miljødepartementet.

Debatt m/debattleder Christian Strand

Helseberedskap ved miljøhendelser m/innleding fra Folkehelseinstituttet.
Beredskap koster, men gevinstene er større. Hva må til for å lykkes med helseberedskap ved miljøhendelser?

Helsegevinster ved det grønne skifte, m/innledning fra Miljødirektoratet.
Miljødirektoratet oppsummerer resultater fra rapporten Klimakur 2030: Klimaeffekt på kort sikt og tilleggseffekte.
Hvilke helsegevinster ligger i det grønne skifte? Hva kreves og hvem har ansvar for at omstillingen ivaretar det store helsepotensialet?

11:00 Lunsj

12:00 Slutt

GRATIS inngang og lunsj!

Link til direktesending: https://www.youtube.com/watch?v=561IQ0lptnM

Programmet blir streamet, og vi oppfordrer alle som ikke har mulighet til å delta fysisk til å melde seg på digitalt