Miljø og helse

Arrangør: Kompetansesenter Miljø og Helse AS
Sted: Herøya Industripark
Tid:  09:30 - 11:30

Helseperspektiv på det grønne skifte

Ny forskning viser at luftforurensning, miljøstøy og klimaendringer er viktige bidragsytere til 13% av alle dødsfall i Europa. Det grønne skifte er en omstilling med store helsegevinster for samfunnet og befolkningen. Kompetansesenter Miljø og Helse AS  inviterer politikere og fagmiljø til dialog for å løfte frem helsepotensiale i det grønne skifte.

  • Beredskap koster, men gevinstene er større. Hva må til for å lykkes med helseberedskap ved miljøhendelser? 
  • Hvilke helsegevinster ligger i det grønne skifte? Hva kreves og hvem har ansvar for at omstillingen ivaretar det store helsepotensialet?

 

Påmelding

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer.
Vennligst skriv inn en melding.