Legemiddelproduksjon

Arrangør: Vekst i Grenland og LMI
Sted: Digitalt
Tid:  10:00 - 12.30

Mer legemiddelproduksjon i Norge og Grenland
– nye industrielle muligheter

Seminar om legemiddelproduksjon

Legemidler og diagnostikk står for over to tredeler av verdiskapingen i helseindustrien i Norge, og eksporterte i 2019 for ca. 20 milliarder. Ca. 4000 er sysselsatt innenfor legemiddelindustrien. Norge har som mange andre land slitt med legemiddelmangel i flere år, og koronaepidemien aktualiserer behovet ytterligere. Flere har pekt på at det bør legges til rette for økt legemiddelproduksjon i Norge. Økt legemiddelproduksjon vil ikke bare trygge forsyningstilgangen, men også bidra til verdiskaping, arbeidsplasser og eksport.

Norge er godt rustet til å satse mer på legemiddelindustri. Det er flere grunner til det, men særlig relevant er norsk prosessindustri. Legemiddelproduksjon er prosessindustri. Grenland er en av Norges største industriregioner og kan prosessindustri. I Grenland finnes industriell kompetanse og infrastruktur, grønne ambisjoner og store næringsarealer under utvikling – fortrinn som gjør regionen attraktive for nye investeringer og etableringer. Dessuten er legemiddelproduksjon allerede en viktig del av grenlandindustrien, med Vistin Pharma og TPI som to av mange viktige aktører.

På seminaret setter vi fokus på hva nasjonale myndigheter bør gjøre for å tilrettelegge for mer legemiddelindustri, samt nye muligheter for mer legemiddelproduksjon i Norge og Grenland.

 

Program (med forbehold om endringer) :  

Norsk legemiddelproduksjon – i dag og i framtiden
Presentasjon om status og muligheter for norsk legemiddelindustri v/ Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI.

Politisk satsing på næringsvekst og ny industri – fokus på norsk legemiddelproduksjon
Innlegg fra og debatt med Terje Lien Asland (AP og medlem av Næringskomiteen) og Erlend Larsen (H og medlem av Helse- og omsorgskomiteen).

Helsenæring - En gavepakke til politikerne
Presentasjon fra Karita Bekkemellem, adm. direktør i  LMI

Legemiddelindustri i Grenland
Presentasjoner fra bl.a.:

  • Vistin Pharma AS v/ Kjell-Erik Nordby, CEO
  • TPI Norway AS v/ Craig Sweenie, fabrikkdirektør
  • Futurvac AS v/ Einar Tønnes Lange

Hva gjør Grenland til et attraktivt område for norsk legemiddelproduksjon?
Presentasjon av Grenlands arbeid med å tilrettelegge for mer legemiddelindustri v/Helene Norli, næringsutvikler i Vekst i Grenland IKS.

Konkrete planer for veien videre – hva skjer og hvilken politikk/insentiver trenger vi?
Samtale med bl.a.:

  • Ole Johan Borge, Avdelingsdirektør Helseforskning og helseinnovasjon, Forskningsrådet
  • Grete Karin Berg, Avdelingsdirektør, NHO
  • Terje Lien Asland, AP og medlem av Næringskomiteen
  • Erlend Larsen, H og medlem av Helse- og omsorgskomiteen

Ordstyrer: Preben Hjallum (prosjektleder i Helseinovasjon Telemark).

  

Seminaret er gratis.