Aktuelt

Møt Statkraft, NHO og Innovasjon Norge

Stakraft, NHO og Innovasjon Norge til Industriuka 2022

Det er med stolthet vi kan presentere Julie Wedege fra Statkraft, Ole Erik Almlid fra NHO og Anniken Fægri Damm-Larsen fra Innovasjon Norge på årets program til Industriuka.

Julie Wedege fra Statkraft til Industriuka / VTEC 2022

Vi er stolte av å presentere Julie Wedege, direktør for politikk og eierskap i Statkraft til Industriuka/VTEC 2022! Wedege kommer til Industriukas dag for energi, tirsdag 31. mai, og skal ta for seg tematikk rundt fremtidens kraftsystemer, med spesielt fokus på norsk og europeisk politikk og reguleringer, energi og klimapolitikk. Denne presentasjonen gleder vi oss virkelig til å høre, fra en av de helt sentrale aktørene innenfor dette feltet.

Innovasjon Norge og NHO – frokostseminar under Industriuka/VTEC 2022

Et av flere virkelig engasjerende frokostseminarer skjer som et samarbeid mellom Innovasjon Norge og NHO. Tirsdag 31. mai stiller de spørsmålet «Hvordan lykkes vi med å øke norsk eksport?», og følger opp med å utfordre på hvordan vi kan samarbeide om å øke fastlandseksporten med 50% innen 2030.

Møt Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, Anniken Fægri Damm-Larsen, direktør Innovasjon Norge Vestfold og Telemark, sammen med bedrifter og politikere. Dette frokostmøtet utvikles stadig, og vil oppdateres med nye navn fortløpende.