Politisk pub

Arrangør: NHO
Sted: Comfort Hotel, Porsgrunn
Tid:  19:00-22:00

Vi må snu oss fortere

Omstillingsbarometeret 2020 viser at Norges omstillingsevne er svekket. Kompetanse er vesentlig for å lykkes med omstilling. Vi må satse mer på kunnskap og teknologi og vi må investere i vår humankapital, i tillegg til å stimulere til mer forskning og utvikling.  

NHO Vestfold og Telemark ønsker deg velkommen til politisk pub hvor du vil høre: 

Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia innleder politisk pub og vil presentere omstillingsbarometeret 2020. 

Store deler av norsk næringsliv møter internasjonal konkurranse, krav om omstilling og behov for digitalisering. Kunnskaps- og teknologibedriftene har en nøkkelrolle i denne utviklingen, sier Søreide. 

 

Etter Søreides innlegg blir det dialog mellom bedrifter, akademia og politikere.