Politisk seminar

Arrangør: Herøya Industripark
Sted: Herøya Industripark, auditoriet, Bygg 25
Tid:  12:00 - 16:00

Har norsk industri nok kraft til nødvendig grønn omstilling?

 

NB! Dette arrangementet er dessverre avlyst av smittevernhensyn

Før lunsj: Omvisning på Herøya (begrenset antall deltakere)

Kl.12.00-13.00 Lunsj

Kl. 13.00-13.45 Det store bildet

  • Velkommen ved Herøya Industripark
  • Hva trenger egentlig industrien av kraft for å lykkes med omstillingen? ved energisjef for Alcoa og leder for Prosess 21s kraftgruppe; Ole Løfsnes.

 

Kl. 13.45-14.15 Industribedriftenes behov

Prosessindustriklyngene Eyde, Arctic Cluster Team og Industrial Green Tech konkretiserer behovet for kraft for omstilling av industrien med innlegg fra Frode Valla i Helgeland Kraft, Trine Kopperud, VP Energy and Environment i Yara International og Helene Fladmark, leder for Eydeklyngen

Pause

Kl. 14.30-16.00 Debatt: Kosekvensen av vedtatt politikk - har vi nok kraft?

Hvordan tilrettelegge for å sikre at Norge kan fortsette å utytte konkurransefortrinnet vi har i vannkraft? Skal det andre virkemidler til? Vedtas det politikk på tvers av sektorer som spennerben for hverandre?

Debattdeltakere: Statssekretær Tony Tiller fra Olje- og energidepartementet, Stein Lier Hansen leder av Norsk Industri, Marius Holm,  leder av Zero, Ådne Naper fra SV, VP Energy and Environment Trine Kopperud fra Yara og konsernsjef Jens Bjørn Staff; Skagerak Energi.

 

 

På lenken under kan du melde deg på både fysisk og digitalt til seminaret. Du har også mulighet til å melde deg på omvisning på Herøya før lunsj.

NB! Det er begrensede plasser for fysisk deltakelse (både til seminaret og omvisning på Herøya pgva Covid-19, så vær rask med å melde deg på dersom du ønsker å være fysisk tilstede på seminaret.