Politisk seminar

Arrangør: Herøya Industripark
Sted: Herøya Industripark, forskningsparken
Tid:  12:00 - 16:00

Har norsk industri nok kraft til nødvendig grønn omstilling?

Vi tar debatten! Hvordan ser "kampen" om de grønne elektronene ut i forhold til fremtidsscenariet med en kraftkrevende industri som vil trenge flere Twh fornybar kraft enn det som produserer i Norge i dag?

Hva er konsekvensen av vedtatt politikk? Hvordan bør den se ut fremover for å dekke behovene for rask og omfattende grønn omstilling?

Før lunsj: Omvisning på Herøya (begrenset antall deltakere)

Kl.12.00-13.00 Lunsj

Kl. 13.00-13.45

  • Velkommen ved Herøya Industripark
  • Tegning av det store bildet ved Prosess 21s kraftgruppe

Kl. 13.45-14.15

Prosessindustriklyngene Eyde, Arctic Cluster Team og Industrial Green Tech konkretiserer behovet for kraft for omstilling av industrien

Pause

Kl. 14.30-15.30

Debatt med deltakere fra Norsk Industri, Zero, klima- og miljødepartementet, Skagerak Energi, Yara, MDG