Informasjon til pressen

Industriuka ønsker pressen velkommen, og akkrediterer alle som fremlegger pressebevis ved ankomst.

Pressen har adgang til å fotografere og benytte egne bilder i presseoppslag. Pressens medlemmer vil gis gode plasser i salen, og ved forespørsel vil Industriuka søke å legge til rette for og bistå i å muliggjøre intervjuer med bidragsytere der dette er mulig.

 

Ælvespeilet mandag 10. juni:

Akkreditering skjer i registreringen. Henvend deg her med pressebevis og registrer deg med hvilket medie du representerer, navn og kontaktinformasjon.

Porsgrunn Arena 11. – 13. juni:

Akkreditering skjer i informasjonsdisken i registreringsområdet. Henvend deg her med pressebevis og registrer deg med hvilket medie du representerer, navn og kontaktinformasjon.

Ibsenhuset 14. juni:

Akkreditering skjer i registreringen. Henvend deg her med pressebevis og registrer deg med hvilket medie du representerer, navn og kontaktinformasjon.

Pressekontakt for Industriuka:

Bård Stranheim // baard@poweredbytelemark.no // 908 85 035
Daglig leder i Powered by Telemark