Sjeldne jordarter

Arrangør: Vekst i Grenland
Sted: Digitalt.
Tid:  09:30 - 11:30

Sjeldne jordartsmetaller - norske muligheter

Det er mye spennende aktivitet knyttet til sjeldne jordartsmetaller (REE, Rare Earth Elements) i Norge. Vi har en unik mulighet til å ta en posisjon i den globale verdikjeden. Bli med for å lære mer om globale trender, pågående prosjekter og virksomhet i Norge. Det blir presentasjoner og debatt om hvordan Norge kan og bør gripe mulighetene.

PROGRAM

(med forbehold om endringer)

Velkommen til REE-region Telemark
Hanne Gro Haugland, daglig leder Vekst i Grenland IKS, ønsker velkommen.

European Raw Material Alliance and possbilities for Norway
Presentasjon fra Per Storm, EIT RawMaterials, Innovation Hub North.

Hva skjer på REE i Norge i dag?
Det skjer mye spennende aktivitet knyttet til sjeldne jordartsmetaller i Norge i dag, spesielt knyttet til tilgang på råstoff, separasjon og resirkulering. Hør siste nytt om:

 • Sjeldne jordarter – fra gjødselproduksjon til supersterke magneter
  Presentasjon fra Arne Petter Ratvik, prosjektleder for SecREEts og forsker i Sintef
 • Fokus sjeldne jordarter ved institutt for geovitenskap og petroleum på NTNU
  Presentasjon fra Erik Larsen, forsker NTNU
 • Resirkulering av sjeldne jordarter fra avfallsstrømmer: sikre tilgangen av viktige metaller
  Presentasjon fra Ana Maria Martinez, forsker i Sintef
 • Fensfeltet
  Presentasjon fra Rune Vigdal og Trond Watne fra Norsk Mineral

Samtale med bransjen og politikere
Norge rommer flere viktige nøkkelaktører og prosjekter knyttet til sjeldne jordarter, og kan være en viktig brikke i Europas mål om å trygge tilgangen på kritiske metallene. Hva er Norges ambisjoner, og hva må til? Hva mener bransje? Hva mener politikerne? Ordstyrer: Hanne Gro Haugland, daglig leder i Vekst i Grenland.

Pga. smittevern er det besluttet at dette seminaret vil kun gå digitalt.

Seminaret er gratis.