Invitasjon til samarbeid om Industriuka

Industriuka har som ambisjon å bli Norges viktigste møteplass for grønn industri og vi inviterer dere til å bidra til dette. Dette er en uke med faglige og sosiale arrangement hvor næringsliv, politikere, akademia, offentlig forvaltning og lokalbefolkning samles for å løfte frem viktige temaer og premisser for industrien.

Industriuka er et årlig arrangement som skal vokse sammen med faglige og økonomiske partnere.

Industriuka skal være:

 • En arena for kompetanse og nettverksbygging
 • En arena hvor næringsliv og politikere er i dialog om vekstvilkår for norsk industri
 • En møteplass for industribedrifter og leverandører
 • Et identitetsskapende arrangement som skal tiltrekke ny kompetanse og talenter til regionen ved å synliggjøre karrieremuligheter og andre attraktive tilbud i området
 • Tilrettelegger for nye samarbeid og forretningsmuligheter

Industriuka vil ha et bredt sammensatt program rettet mot ulike målgrupper.

Vi håper dere blir med på laget!

Gullsponsor 75.000kr

Som gullsponsor får dere en unik mulighet til å bli en svært synlig samarbeidspartner for et arrangement som allerede nå er i god utvikling og synlig for mange. Dette er fordelene ved å være gullsponsor for Industriuka:

 • Bedriften vil bli presentert som samarbeidspartner for Industriuka på nettsider (industriuka.no er hovedside) og annet markedsmateriell. Dette gjelder både i markedsmateriell publisert i samarbeid med Varden (verdi kr. 100.000) og i andre kanaler benyttet av hhv Industriuka og Green Industry Cluster om arrangementet.
 • Der det er plass til logo vil bedriftens logo settes inn sammen med øvrige samarbeidspartnere og sponsorer for Industriuka (bannere, nettsider mm).
 • Under kjernearrangementet Industridagen i Ælvespeilet 26. oktober vil gullsponsorer og hovedsamarbeidspartnere bli presentert med sin bedriftslogo på banner på hver side av scenen og på banner(e) i sidesalen med stands som blir inngangen til konferansesalen.
 • Bedriften kan kostnadsfritt sette opp en stand på 3kvm i Ælvespeilet under vår kjerne arrangementer
 • Bedriften blir presentert som sponsor for Industriuka på pausebilder under vår kjerne arrangementer
 • Som gullsponsor få dere 2 billetter til Industridagen samt 2 billetter til sosialt arrangement inkl. middag om kvelden samme dag.

Sølvsponsor 50.000kr

Som sølvsponsor til Industriuka vil du også få bli synlig som samarbeidspartner. Dette er fordelene ved å være sølvsponsor for Industriuka:

 • Bedriften vil bli presentert som samarbeidspartner for Industriuka på nettsider (industriuka.no er hovedside) og annet markedsmateriell. Dette gjelder både i markedsmateriell publisert i samarbeid med Varden (verdi kr. 100.000) og i andre kanaler benyttet av hhv Industriuka og Green Industry Cluster om arrangementet. NB! Det vil være en forskjell på synlighet for gull- og sølvsponsorer. På trykte flater vil kun gullsponsorer synliggjøres dersom det ikke er plass til alle sponsorer.
 • Der det er plass til logo vil bedriftens logo settes inn sammen med øvrige samarbeidspartnere og sponsorer for Industriuka (bannere, nettsider mm). Sølvsponorer vil få litt annen plassering enn gullsponsorer.
 • Under kjernearrangementet Industridagen vil sølvsponsorer bli presentert med sin bedriftslogo på banner på hver side av scenen og på banner(e) i sidesalen med stands som blir inngangen til konferansesalen i litt mnindre størrelse enn gullsponsorer.
 • Bedriften kan kostnadsfritt sette opp en stand på 3kvm i Ælvespeilet under kjerne arrangementene
 • Som sølvsponsor få dere 2 billetter til våre kjerne arrangementer

Ønsker du å bli sponsor kan du sende henvendelse til Lene@greenindustrycluster.no

Stands

Mer info om stands kommer

Sponsoravtalene som kan inngås med Industriuka har ulike omfang. Ta kontakt med oss om dere ønsker mer informasjon om å sponse Industriuka.