Invitasjon til samarbeid om Industriuka

Industriuka har som ambisjon å bli Norges viktigste møteplass for grønn industri og vi inviterer dere til å bidra til dette. Dette er en uke med faglige og sosiale arrangement hvor næringsliv, politikere, akademia, offentlig forvaltning og lokalbefolkning samles for å løfte frem viktige temaer og premisser for industrien.

Industriuka er et årlig arrangement som skal vokse sammen med faglige og økonomiske partnere.

Industriuka skal være:

  • En arena for kompetanse og nettverksbygging
  • En arena hvor næringsliv og politikere er i dialog om vekstvilkår for norsk industri
  • En møteplass for industribedrifter og leverandører
  • Et identitetsskapende arrangement som skal tiltrekke ny kompetanse og talenter til regionen ved å synliggjøre karrieremuligheter og andre attraktive tilbud i området
  • Tilrettelegger for nye samarbeid og forretningsmuligheter

Industriuka arrangeres 25.-29.Oktober 2021. Men det vil Bli arrangert en intro til industriuka 26.Mai med politisk opspill hvor Industrien står i fokus.

Industriuka vil ha et bredt sammensatt program rettet mot ulike målgrupper.

Vi håper dere blir med på laget!

Stands

Sponsoravtalene som kan inngås med Industriuka har ulike omfang. Ta kontakt med oss om dere ønsker mer informasjon om å sponse Industriuka.