Invitasjon til samarbeid om Industriuka

Industriuka har som ambisjon å bli Norges viktigste møteplass for grønn industri og vi inviterer dere til å bidra til dette. Dette er en uke med faglige og sosiale arrangement hvor næringsliv, politikere, akademia, offentlig forvaltning og lokalbefolkning samles for å løfte frem viktige temaer og premisser for industrien.

Industriuka blir et årlig arrangement som skal vokse sammen med faglige og økonomiske partnere.

Industriuka skal være:

  • En arena for kompetanse og nettverksbygging
  • En arena hvor næringsliv og politikere er i dialog om vekstvilkår for norsk industri
  • En møteplass for industribedrifter og leverandører
  • Et identitetsskapende arrangement som skal tiltrekke ny kompetanse og talenter til regionen ved å synliggjøre karrieremuligheter og andre attraktive tilbud i området
  • Tilrettelegger for nye samarbeid og forretningsmuligheter

Industriuka arrangeres vanligvis siste uke i mai men ble pga Covid-19 flyttet til 02.-06.november 2020. Industriuka vil ha et bredt sammensatt program rettet mot ulike målgrupper.

Initiativtakere:

Øvrige hovedsamarbeidspartnere:

Vi håper dere blir med på laget!

Stands

Under Industridagen og Offshorekonferansen kan du profilere din bedrift med stands i Ælvespeilet i Porsgrunn.

Se  hvem som allerede er meldt på med stand og hvordan du kan bli en av disse

Sponsorpakker

Gullsponsor 75 000kr
Som gullsponsor får dere en unik mulighet til å bli en svært synlig samarbeidspartner for et arrangement som allerede nå er i god utvikling og synlig for mange.

Se mer informasjon

Sølvsponsor 50 000kr
Som sølvsponsor til Industriuka vil du også få bli synlig som samarbeidspartner.

Se mer informasjon

Sponsoravtalene som kan inngås med Industriuka har ulike nivåer. Ettersom Industruka utvikles til å bli et årlig arrangement kan dere velge mellom en varighet på ett eller to år på begge nivåvalg.