Invitasjon til samarbeid om Industriuka

Industriuka har som ambisjon å bli Norges viktigste møteplass for grønn industri og vi inviterer dere til å bidra til dette. Dette er en uke med faglige og sosiale arrangement hvor næringsliv, politikere, akademia, offentlig forvaltning og lokalbefolkning samles for å løfte frem viktige temaer og premisser for industrien.

Industriuka er et årlig arrangement som skal vokse sammen med faglige og økonomiske partnere.

Industriuka skal være:

 • En arena for kompetanse og nettverksbygging
 • En arena hvor næringsliv og politikere er i dialog om vekstvilkår for norsk industri
 • En møteplass for industribedrifter og leverandører
 • Et identitetsskapende arrangement som skal tiltrekke ny kompetanse og talenter til regionen ved å synliggjøre karrieremuligheter og andre attraktive tilbud i området
 • Tilrettelegger for nye samarbeid og forretningsmuligheter

Industriuka vil ha et bredt sammensatt program rettet mot ulike målgrupper.

Gullsponsor: 75.000kr

Som gullsponsor får dere en unik mulighet til å bli en svært synlig samarbeidspartner for et arrangement som allerede nå er i god utvikling og synlig for mange. Dette er fordelene ved å være gullsponsor for Industriuka:

 • Bedriften vil bli presentert som samarbeidspartner for Industriuka på nettsider (industriuka.no er hovedside) og annet markedsmateriell. Dette gjelder både i markedsmateriell publisert i samarbeid med Varden (verdi kr. 100.000) og i andre kanaler benyttet av hhv Industriuka og Green Industry Cluster om arrangementet.
 • Der det er plass til logo vil bedriftens logo settes inn sammen med øvrige samarbeidspartnere og sponsorer for Industriuka (bannere, nettsider mm).
 • Under kjernearrangementet Industridagen i Ælvespeilet 26. oktober vil gullsponsorer og hovedsamarbeidspartnere bli presentert med sin bedriftslogo på banner på hver side av scenen og på banner(e) i sidesalen med stands som blir inngangen til konferansesalen.
 • Bedriften kan kostnadsfritt sette opp en stand på 3kvm i Ælvespeilet under vår kjerne arrangementer
 • Bedriften blir presentert som sponsor for Industriuka på pausebilder under vår kjerne arrangementer
 • Som gullsponsor få dere 2 billetter til Industridagen samt 2 billetter til sosialt arrangement inkl. middag om kvelden samme dag.

Sølvsponsor: 50.000kr

Som sølvsponsor til Industriuka vil du også få bli synlig som samarbeidspartner. Dette er fordelene ved å være sølvsponsor for Industriuka:

 • Bedriften vil bli presentert som samarbeidspartner for Industriuka på nettsider (industriuka.no er hovedside) og annet markedsmateriell. Dette gjelder både i markedsmateriell publisert i samarbeid med Varden (verdi kr. 100.000) og i andre kanaler benyttet av hhv Industriuka og Green Industry Cluster om arrangementet. NB! Det vil være en forskjell på synlighet for gull- og sølvsponsorer. På trykte flater vil kun gullsponsorer synliggjøres dersom det ikke er plass til alle sponsorer.
 • Der det er plass til logo vil bedriftens logo settes inn sammen med øvrige samarbeidspartnere og sponsorer for Industriuka (bannere, nettsider mm). Sølvsponorer vil få litt annen plassering enn gullsponsorer.
 • Under kjernearrangementet Industridagen vil sølvsponsorer bli presentert med sin bedriftslogo på banner på hver side av scenen og på banner(e) i sidesalen med stands som blir inngangen til konferansesalen i litt mindre størrelse enn gullsponsorer.
 • Bedriften kan kostnadsfritt sette opp en stand på 3kvm i Ælvespeilet under kjernearrangementer
 • Som sølvsponsor få dere 2 billetter til våre kjernearrangementer

Ønsker du å bli sponsor kan du sende henvendelse til Lene@greenindustrycluster.no

Stands

Mer info om stands kommer

Sponsoravtalene som kan inngås med Industriuka har ulike omfang. Ta kontakt med oss om dere ønsker mer informasjon om å sponse Industriuka.