–Vi gjennomførte nylig en undersøkelse som bekreftet det vi allerede vet; Telemarksregionen er en attraktiv region for utvikling av ny og bærekraftig industri og næringsvirksomhet. Utfordringen ligger i å gjøre dette kjent utenfor regionen vår. Det er nettopp derfor Powered by Telemark er så viktig, sier prosjektleder Siri Alfsen.

Foto: Dag Jenssen

–Powered by Telemark er et prosjekt som samler næringslivet og det offentlige for å synliggjøre telemarks- regionen. Prosjektet løfter frem gode eksempler fra regionen på grønn og fremtidsrettet industri og nærings- virksomhet.

–Ved å formidle de gode historiene fra regionen vår ønsker vi å inspirere og påvirke bedrifter til å etablerer seg her, sier Alfsen.

–Industriklyngen, Industrial Green Tech, jobber for at telemarksregionen skal bli verdens første klimapositive industriregion. I tillegg er det et yrende næringsliv og Universitetet i Sørøst-Norge har flere lokasjoner i regionen. Sammensetningen av kompetanse og tett samarbeid er en av regionens største styrker. I tillegg er god geografisk beliggenhet i Norge, og i forhold til Europa et stort pluss.

–Vi har, som region, kanskje ikke gjort oss så bemerket før. Det er dette Powered by Telemark ønsker å gjøre noe med. Det er så utrolig mye bra som skjer i denne regionen om dagen, avslutter Alfsen.

Ønsker du å vite mer om telemarksregionen eller Powered by Telemark ta kontakt på siri@vig.no

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Powered By Telemark 21.05.2021 (se link)

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å publisere en kommentar.