Exentric

Exentric AS har spesialisert seg på produkter rettet mot olje og gass, infrastruktur, havbruk, maritime installasjoner, brann & redning og forsvaret. Røffe lys til tøffe omgivelser!