Innovation-camp - Power couple match making

29.OKTOBER

Program

Bli med og løs problemer for industrien

 

Green Industry Cluster har som mål å skape verdens første klimapositive industriregion. Veikartet har identifisert 80% av løsningene vi må få på plass. Da er det fortsatt store utfordringer igjen. Vi inviterer studenter og gründere til å tenke ut av boksen i Industriuka.

Mandagen kl 16:00 inviterer vi til et møte med enkel servering på Herøya Industripark eller digitalt, hvor problemeiere i industrien vil presentere utfordringer de ikke ser løsningen på. Studentene kan selv velge hvor langt de vil jobbe med konseptskisser frem til fredag kl 12:00 hvor industrien igjen møter dere. Vi har også bedt industrien om å være tilgjengelig for sparring mellom disse to tidspunktene.

Gründerbedriftene vil få lenger tid til å jobbe med sine konsepter, hvor løsningene skal presenteres på en konferanse i desember i samarbeid med Eyde-klyngen. Kanskje vil deltakelse på denne konferansen også være aktuelt for deg? Et av målene våre er nemlig å koble studenter med næringslivet. Bruk muligheten til å bygge strategiske nettverk! Deltakere på Power Couple arrangementet mandag vil få tilgang til en egen plattform, Brella, hvor du kan gjøre deg synlig og finne andre med faglige felles interesser.

 

Industriuka 2021

Prosess+ Inviterer dere til Industriuka for å løse reelle problemer for industrien.

I forbindelse med Industriuka 2021 arrangerer vi et «power couple» prosjekt hvor problem-eiere møter mulige teknologiutviklere. Første dag i Industriuka den 25.oktober arrangeres en møteplass hvor aktører fra industrien presenterer sine uløste utfordringer for å nå mål om å bli klimapositiv. Problem-eiere møter både studenter og oppstartsbedrifter og andre relevante aktører. Ansvarlig for rekruttering er USN og Proventia og deres SIVA-nettverk. Deltakerne kan koble seg med relevante teknologibedrifter, og kanskje kan det danne grunnlag for koblinger som skaper et mer langsiktig samarbeid. Det er to milepeler etter møtet hvor problemene presenteres: Fredag i Industriuka vil studentene pitche sine ideer. Ca 4 uker senere vil ett utvalg deltakere få anledning til å pitche sine løsningsforslag på konferansen som skal holdes i regi av Eyde klyngen. Det er imidlertid naturlig at flere oppretter direkte kontakt og møtepunkter mellom problemeier og problemløser.


Arrangør:
Proventia, USN, Process+
Dato: 29.10.21
Tid: Kl. 12:00
Sted: Herøya Industripark