Verdi for framtida - samarbeid om grønn omstilling i Vestfold og Telemark

Program

Program er under utvikling!

Hovedutvalgsleder for Næring og Reiseliv (pt. Truls Vasvik) ønsker velkommen og er konferansier for dagen.

Ringvirkingsprosjektet for CCS

  • Ringvirkningsanalyse av Brevik CCS: Even Winje, Prosjektleder, Menon
  • Formidlingsprosjektet om CCS med DuVerden: Thomas Hansen, pedagogisk leder, DuVerden

Produksjon og brukav fornybar energi 

  • Kartlegging av potensialet for produksjon av fornybar energi i Vestfold og Telemarkregionen: MHTech
  • Mikrobølgeassistert pyrolyse av slakteavfall: Nortura

Tiltak for grønn omstilling i regionen 

  • To prosjekteksempler fra fylkeskommunens tildeling av klima- og miljømidler: VTFK/eksterne prosjektledere
  • Klima- og energinettverket som samarbeidsarena for grønn omstilling: Linn Johnsen, VTFK

Kompetanse til omstilling  

  • Digitaliseringsprosjekt med Fagskolen: Fagskolen
  • Yrkesfaglig kompetanse for en bærekraftig verden: Høgskolen for yrkesfag
  • Bærekraft som konkurransefortrinn: USN v/Halvor Schøyen


Arrangør:
Vestfold og Telemark Fylkeskommune
Dato: 28.10.21
Tid: Kl. 09:30 - 15:00
Sted: Ælvespeilet